Therapievormen

Afhankelijk van het probleem, maar ook van je karakter en (eerdere) ervaringen, zal er gekeken worden welke behandelmethode het meest geschikt voor je zal zijn. Sommige mensen vinden het prettiger om middels een gesprek te komen tot bepaalde inzichten, terwijl anderen meer baat hebben bij ervaren en voelen.

Het werken met trance in verleden, heden of toekomst is een therapie die duurzaam en succesvol is doordat de effecten van de therapie diep in het onbewuste doorwerken. Onbewuste koppelingen tussen denken en voelen worden bewust gemaakt, waardoor emoties kunnen worden losgelaten. Overtuigingen die het huidige handelen belemmeren kunnen door bewustwording worden veranderd. Vergeving van jezelf of anderen kan plaatsvinden. Het hervinden van creatieve (innerlijke) bronnen, zelfbeeld of innerlijke stem is een gevolg van de therapie.

Voor alle vormen van therapie die worden gegeven, geldt: de cliënt blijft alert en bewust bij de therapie, en draagt alle oplossingen in zich. Trancewerk kan als verdieping op de hiernavolgende therapievormen worden toegepast.

Therapievormen die ik toepas in mijn praktijk zijn: 

 • Hypnotherapie
 • Relatietherapie
 • Kindertherapie
 • EMDR
 • Regressietherapie
 • Reïncarnatietherapie
 • Delen dialoog
 • Innerlijk kind therapie
 • Werken met dromen
 • Sociaal panorama
 • Familieopstellingen
 • Pijnverminderingstherapie
 • RET (Rationeel Emotieve Therapie)
 • EFT (Emotional Freedom Therapy)
 • NLP technieken
 • Imaginaties en visualisaties
 • Ontspanningsoefeningen
 • Mindfulness en (geleide) meditatielessen
 • Begeleiding bij ziekte/ Stervensbegeleiding

Onder het kopje ‘Toepassingen’ kun je een kort samengevatte lijst vinden van onderwerpen/problemen, waarbij een of meerdere van bovenstaande therapievormen toegepast (kunnen) worden. Onder het kopje ‘Tarieven’ kun je wat meer informatie vinden over het aanbod.

In sommige gevallen werkt het goed om oefeningen mee te nemen naar huis. Dit kan o.a. bestaan uit visualisatie-/ en ontspanningsoefeningen d.m.v. het beluisteren van een cd t.b.v. ontspanning of andere specifieke doeleinden.